Föreläsare / Kontakt

Vill du boka föreläsare till din skola eller anordna ett möte i samarrangemang med oss?

Har du frågor om Studenter mot rasism?

Kontaktastudentermotrasism@gmail.com

Tel: Kommer snart.