Ståndpunkt & aktion

Vi är en kämpande ungdomsrörelse med socialistisk värdegrund. Vår ändamål är att bekämpa rasism och diskriminering samt segregation som föds ur de allt bredare klassklyftor. För att på allvar driva kamp och ena människor mot rasism är vi i Studenter mot rasism överens om att det är nödvändigt och avgörande att även aktivt kritisera det kapitalistiska systemet som uppdelar människor i värde av klass, kön och etnicitet. Vi måste analysera rasismen och dess grund samtidigt som vi agerar mot den.

Studenter mot rasism tar initiativ och deltar i kamp så som blockader, aktioner och demonstrationer mot:

  • Rasism och nazism. Att det finns ett vakuum och brist på aktion kring frågan om vad som är vägen framåt ger plats åt rasister, som tillexempel sverigedemokraterna, att sätta agendan för den debatten. När rasism ökar ger det i sin tur rum åt nazister att växa, inta gatorna och använda sig av våld mot invandrare och motståndare.
    Studenter mot rasism talade och deltog på Kärrtorpsdemonstrationerna mot nazism i december och jobbar med att ena elever/studenter mot rasism genom mobilisering på skolor/universitet och öppna möten. Vi har grupper som agerar mot rasism på olika skolor.
  • Tvångsutvisningar. Med Asylrörelsen har Studenter mot rasism stoppat ett flertal utvisningar. Solidariskt kämpar vi sida vid sida med flyktingar för att förhindra att de utvisas till döden och tortyr. Utvisningen av eleven Laziz Sharifov engagerade hundratals elever mot den statliga rasismen genom möten, demonstrationer och ockupationer. Studenter mot rasism har även drivit kamp mot REVA projektet. Vi står för rätten att stanna i Sverige med lika villkor, fler bostäder och lika lön för lika arbete.
  • Sexism. Rasistpartier attackerar såväl kvinnorättigheter som asylsökandes och invandrares rättigheter. De är med och genomför försämringar för arbetarklassen samtidigt som de försöker splittra den i kön och etniticitet. Kvinnokampen går därför hand i hand med kampen mot rasismen och  för ett samhälle utan förtryck. Ingen människa ska behöva vara vara underordnad en annan på grund av kön, etniticitet eller klass.
    Samtidigt som välfärden raserar behövs det grupper som kan ta tag i frågor som skolan inte har råd med. Studenter mot rasism är med i Vägra Kallas Hora kampanjen som jobbar mot sexuella trakasserier på gymnasieskolor och arbetsplatser.
  • Nedskärningar och privatiseringar. Studenter mot rasism deltar i Folkkampanj för gemensam välfärd. För att få bort rasisterna ur riskdagen behövs folkrörelser som kan ena människor att kämpa tillsammans för sociala frågor där rasismen får grund. Vi måste se allvaret och tillsammans agera mot den växande rasismen som skyller högerpolitikens kriser på invandring. För välfärd åt alla!

Comments are closed