Om oss

9 feb 2013, på sverigedemokraternas födelsedag,  togs initiativet att bilda Studenter mot Rasism (STMR). Det var i samband med att opinionen för SD fortsatte att stiga trots järnrörsskandalen som “läckte ut rasismen”. Moderaterna med Tobias Billström i spetsen uttalade sig rasistiskt angående att “volymen” invandrare var för mycket. REVA-projektet höll på att dras igång. Allt detta fortsätter än idag och det måste få ett stopp.

DET BÖRJADE PÅ Stadsmissionens Folk-högskola där vi delade ut flygblad och satte upp affischer som skrevs ut på skolans kopiator, där vi kallade alla elever till ett protestmöte. Vi ville uppmärksamma Sverigedemokraternas historia för att påpeka att det är ett rasistiskt, sexistiskt och homofobt högerparti. Alla som deltog tyckte att det var oerhört lärorikt och ville göra något åt saken, organiseringen gav styrka. Vi utvidgade idéerna och bestämde oss för att starta en rörelse som tar kampen mot rasismen i skolorna, en rörelse underifrån som ifrågasätter dagens etablerade politiker och högerpolitiken som mönstrar rasism. Vi höll ett flertal möten på skolan och annodnade studiedagar om högerextremism.

I OCH MED Sverigedemokraternas 25-årsjubelium den 9 februari annordnades en demonstration för att uppmärksamma deras historia.  Vi bokade in en workshop för att måla plakat och banderoll för Studenter mot rasism. Vi bjöd in studenter och elever från andra skolor där elever också organiserade sig för att mobilisera till demonstrationen. På demonstrationen fylldes våra namnlistor med kontakter. I slutet av demonstrationen ropades i megafonen: “Alla som vill fortsätta kampen och inte gå hem som om inget har hänt följ med oss på eftermöte!”. På mötet bildades STMR, som har varit aktiv i kamp mot orättvisor sen dess.

UNDER FJOLÅRET har STMR varit med och anordnat en antirasistisk musikfestival med seminarier i Haninge och kämpat mot utvisning avt den 18-åriga boxaren och eleven Laziz Sharifov, som bodde i Haninge. “Den ungdom som har påbörjat gymnasiestudier före han eller hon fyller 18 har rätt till gymnasieutbildning.” – står det på Migrationsverket om asylsökande barn. Men detta har de brutit mot vilket visats i Laziz fall som engagerat hundratals elever. Trots ett flertal protester, tusentals insamlade namn, skolstrejker, flygplatsaktioner och ockupationer av Migrationsverket utvisades Laziz. Vi kämpar nu för att få honom tillbaka till Sverige och flera elever i Haninge har organiserat sig i kamp mot utvisningar och rasism. Laziz är inte ensam, vi är med honom och det är flera som har utsatts för samma situation.

KÄRRTORP VISADE att människor är villiga att engagera sig mot rasismen, inte minst elever på Kärrtorps gymnasium som tog initiativet att bilda en Studenter mot rasism grupp i skolan och vara delaktiga i Kärrtorpsdemonstrationerna och mobilisering. Detta trots att skolledningen inte ville ta upp händelserna med nazistpropaganda och klotter på skolan. Ett flertal möten kommer att hållas på skolan under 2014 om hur man kan bekämpa nazism på skolan, lokalt och strukturellt. Vi i STMR tycker att det är rätt att elever agerar själva med egna möten och flygbladsutdelningar. För att antirasism ska vara framgångsrik måste den vara aktiv i handling och komma underifrån. Det är vi vanliga människor som dagligen drabbas hårdast genom att splittras och bländas av rasismen, istället för att se de verkliga problem och kämpa mot de tillsammans.

ATT DET FINNS ett vakuum och brist på aktion kring frågan om vad som är vägen framåt ger plats åt rasister, som till exempel sverigedemokraterna. När rasism ökar ger det i sin tur rum åt nazister att växa, inta gatorna och använda sig av våld mot invandrare och motståndare. Nazister uttrycker rasismen med våld, och då syns det som mest. Men rasismen finns överallt. I utvisningar, arbetsmarknaden, segregation och klassklyftor. Vi måste bemöta rasismen vart det än dyker upp: på jobbet, på skolan, på våra kvarter och i det samhälleliga systemet. Vi varken väntar eller sörjer, vi tänker göra allt vi kan för att stoppa SD:s valframgångar, kämpa mot dagliga orättvisor och i längden för att skapa ett rättvisare samhälle utan förtryck utifrån klass, kön och ursprung.

 

 Studenter mot rasism, för social rättvisa och mångfald.

Comments are closed