Var ska vi bo?!

Det råder bostadsbrist i princip hela landet. Många av oss tvingas att flytta flera gånger om året från det ena andrahandskontraktet till det andra och i förorterna är trångboddhet vardag för många. Det finns människor i Sverige idag som inte har någonstans att bo!

Ungdomar har det särskilt svårt på bostadsmarknaden. 2014 bodde 21,5 procent av 18 till 34-åringarna kvar i föräldrahemmet. I juli förra året saknade 20 000 studenter ett boende i närheten av var de skulle plugga till hösten. husstmr

Boverket har räknat på att det kommer att krävas att 700 000 nya bostäder byggs fram till år 2025, eller 70 000 bostäder per år i 10 år för att möta behoven. Byggtempot har idag ökat, men inte tillräckligt.

Sen finns det ett annat problem. Mycket av det som byggs är bostadsrätter eller dyra hyresrätter. Ett stort skäl till att folk inte flyttar fast de behöver eller vill är att de inte har råd. Detta drabbar framför allt ungdomar och boende i förorterna, som vanligtvis inte har så mycket pengar och det krävs en stor kontantinsatts och ett fast jobb för att ta ett lån. Och på hyresrättsmarknaden är det så gott som omöjligt få tag i ett förstahandskontrakt om en inte har stått i bostadskö jättelänge. Detta resulterar i att de med sämre ekonomi ofta får hyra lägenheter i andra hand. Andrahandskontrakt är ofta korta och nästan alltid dyrare än vad förstahandskontrakt är.

Politikernas ”lösningar”

Marknadshyror är något som ofta lyfts fram som en lösning, dvs en minskad reglering på hyresnivåer så att fastighetsägare ska få höja fritt. Men det finns inget som säger att detta kommer att öka byggandet, och dessutom är ju hyrorna idag så höga att många inte har råd. Vem skulle ha råd ifall hyrorna höjdes ännu mer?

Byggpriserna i Sverige är rekordhöga. Fastighetsbolag och byggbolag hävdar ofta att det inte är lönsamt för dem att bygga på grund av detta. Dock gjorde de 4 största byggbolagen 2015 en gemensam vinst på ca 8.9 miljarder kronor, varav 4.6 miljarder delades ut till aktieägarna. Så hur mycket mer lönsamt vill de att det ska vara?

Byggbolagen utnyttjar bostadsbristen för att höja byggpriser och plocka ut en del av det som vinst. Även bankerna gör stora vinster på bostadskrisen i och med att stora lån för bostadsköp har ökat kraftigt under bostadskrisen.

Vi kan förändra!

De pengar som banker och byggbolag tjänar på bostadskrisen skulle kunna gå till att bygga billiga hyresrätter. Men varken marknaden eller politikerna kommer se till att detta händer! De krävs en massiv kamp från oss, underifrån, som ställer konkreta krav på att fler bostäder byggs! Där kommer du in i bilden.

Gå med i Studenter Mot Rasism! 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed