Funkisar säger ifrån

På onsdagen 17 augusti anordnades en manifestation på Mynttorget av personer som är aktiva i funktionshinderrörelsen. Funkofobi, diskriminering i skolan, familjen, av lärare, fysisk och psykisk misshandel, är vardag för personer med funktionsvariationer. Annars handlar vardagen till exempel om att ta sig fram till svårtillgängliga platser eller om att förklara för Försäkringskassan varför man behöver en assistent just så många timmar om dagen. Talarna på manifestationen berättade om personliga erfarenheter och om hur samhället idag behandlar personer med funktionsnedsättning så kallade ”funkisar”. Manifestationen hade mycket tydliga budskap: S–MP-regeringen vill göra besparingar i LSS, (lagen om stöd och service), och detta genom att skära ner i den personliga assistansen. Det här accepteras inte av rörelsen. Talarna ville att FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning görs till lag i Sverige. Det skulle leda till ett mer jämlikt förhållande mellan funktionsnedsatta och resten av samhället.

- Det är en skam att medborgarrätten heter pengar även idag, sa Maria Elisabet Persdotter, ordförande för RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar). Andra talare var till exempel Madeleine Beermann – ordförande för Unga Reumatiker och Rasmus Isaksson – ordförande för DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Inledande talare var ordförande i Förbundet för Unga rörelsehindrade Björn Häll Kellerman

Inledande talare var Björn Häll Kellerman – ordförande i Förbundet för Unga rörelsehindrade

 

 

 

 

 

 

 

 

UPP TILL KAMP MOT NAZISTERNAS VÅLDSPROPAGANDA I LULEÅ

lulec3a5-gymnasieskola

I höstas, när stora mängder människor tvingades att fly för sina liv, kom det första tecknet på en upptrappning av den nazistiska aktiviteten i Luleå. Namnet på den nazistiska våldssekten Nordiska motståndsrörelsens hemsida ”Nordfront.se” sprayades på Luleå tågstations väggar. Nu mobiliserar Studenter mot Rasism (StMR) till motstånd mot nazismen.

Samma propaganda sprayades upp på flera olika ställen och medlemmarna skröt sedan om det på deras hemsida.
Nordiska motståndsrörelsens vandalisering har fortsatt och har nu spridit sig till alla kanter av staden. Deras vandalisering och hatiska propaganda syns från centrala stan, mot andra stadsdelar och fortsätter ut till ytterkanten av staden.

I centrum har de gjort skada runt gymnasiebyn, en plats i centrala Luleå där alla gymnasieskolor ligger. Vid den estetiska byggnaden, där introprogrammet också studerar, klistrar de upp lappar med texter som ”Varning, mångkulturellt område! Beträdes på egen risk!” På samma byggnad har de målat igen fönster med lim och täckt över dem med nazistiska flygblad. Nazisterna verkar ha fått någon sorts rutin i deras ”aktivism” då det med jämna mellanrum kommer nya flygblad i brevlådan och nya klistermärken sätts upp. Deras klotterpropaganda försvinner snabbt, men de är snabba på att få upp nytt material igen. Detta måste bekämpas.

Nazister har fått ett ökat självförtroende på grund av att S-MP-regeringen har stått för en oemotsvarad inskränkning av asylrätten, tillsammans med en alltmer rasistisk retorik i flera frågor. Allianspartierna, media och hela etablissemanget har också varit pådrivande för detta. Att det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna görs rumsrena i media och i större utsträckning är ett parti ”som alla andra” är också en allvarlig varning.

Studenter mot Rasism (StMR) slår tillbaka mot rasism och nazism vart än den dyker upp och trycker nu som ett första steg upp egna klistermärken och flygblad för att täcka över deras nazistiska budskap med. Men kampen måste trappas upp. Vi måste visa att vi inte accepterar att de smutskastar staden längre – vi har så mycket mer att ge om vi slår våra kloka huvuden samman och organiserar oss i en gemensam kamp mot alla former av förtryck och dess gemensamma nämnare: Högerpolitiken. Nazisternas våldspropaganda kan aldrig accepteras och vi har fått nog.

Om du vill engagera dig tar du kontakt med StMR Luleå på Facebook eller skriver till mailadressen lulea.studentermotrasism@gmail.com.

Här är vår nya affisch som du kan skriva ut och sätta upp eller så kan du ta kontakt med oss så skriver vi ut några ex som du kan sätta upp!

StMR-affisch

Bygg antirasismen!

2013-02-09_enzoDe rasistiska hoten har blivit allt fler. Det rasistiska högerpartiet SD:s framgångar i opinionen har gett rasister och nazister råg i ryggen och påverkat de övriga partierna till att ta en rasistisk högersväng.

Flyktingförläggningar har stuckits i brand, EU-migranter och invandrare utsätts för hatattacker och polisens resurser läggs på att jaga ”illegala” flyktingar.

Rasismen splittrar. Det är ett sätt för etablissemanget – de som har makten och kontrollerar samhället – att slå en kil mellan arbetarklassen.

Det måste byggas upp en massiv gräsrotsrörelse. Många är motståndare till det som nu äger rum. 10 000-tals demonstrerade för flyktingsolidaritet i höstas och jobbade som volontärer för att ta emot de som har flytt. Antirasismen måste samlas, enas och slå tillbaka under år 2016 – så som vi gjorde efter Kärrtorp för två år sedan.

Kampen mot rasism måste kopplas till kampen mot högerpolitiken, mot systemet och kampen för trygga jobb, välfärd, bostad och trygghet för alla.

 

Fort Europa skördar liv

Sverige har genomfört en chockartad högersväng i flyktingpolitiken som saknar motstycke. Det uttalade målet för regeringen är att stoppa flyktingar från att komma in i landet, och resten av EU för en liknande flyktingfientlig politik.

Några av de inhumana åtgärder som har vidtagits av den svenska regeringen är id- och gränskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd, starkt begränsad anhörighetsinvandring och en upptrappad jakt på papperslösa flyktingar. Samtidigt skuldbeläggs flyktingar och invandrare för alla de samhällsproblem som högerpolitiken är ansvarig för.

Under år 2015 drunkade 3 771 flyktingar i Medelhavet, enligt International Organisation for Migration. Fler miste livet instängda i lastbilar i sin flykt från krig och förtryck. Många har redan dött när den kalla vintern har slagit till mot de flyktingar som nekas tak över huvudet. Samtidigt kräver regeringen att tvångsutvisningarna nu ska trappas upp och att jakten på papperslösa ska intensifieras, vilket ytterligare kommer att öka dödstalet.

Varje dag tvingas över 42 000 människor att fly för sina liv undan krig, fattigdom, förtryck och repression. Totalt har över 60 miljoner människor tvingats till flykt – ett större antal än under andra världskriget. Ett otal människor har mist sina liv.

Vi måste kräva att Fort Europa rivs – för säkra flyktvägar in till Europa, flyktingamnesti nu, att asylrätten garanteras och att utvisningarna stoppas. För detta krävs det gemensam kamp.

 

Det finns pengar

Ansvaret för flyktingarnas lidande ligger hos dem som har makten idag: storföretagen inklusive krigsindustrin, bankerna, oljebolagen, finansspekulanterna och deras politiker. En begränsad andel av deras rikedomar skulle räcka för att alla i Europa – inklusive flyktingarna – skulle ha mat, bostäder, jobb och välfärd. De 62 rikaste personerna har en lika stor förmögenhet som de fattigaste 50 procenten av jordens befolkning. Så extrem är dagens klassklyftor.

Sveriges fyra storbanker – Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank – gjorde ifjol en vinst på uppemot 100 miljarder kronor. Storföretagen skär guld med täljkniv, riskkapitalbolag plundrar välfärden och de rika blir allt rikare.

HM:s ägare Stefan Persson fick 5,4 miljarder kronor i aktieutdelning förra året – det är mer än 23 000 lågavlönades årslön. IKEA:s Ingvar Kamprad har en förmögenhet som motsvarar 14 procent av Sveriges BNP! Det motsvarar statbudgetens alla bidrag till kommunerna – sex gånger om! Bara en skatt på 10 procent för Sveriges 156 miljardärer skulle räcka till att ta emot alla som flyr till Sverige och förse dem med välfärd, jobb, bostad osv – fyra gånger om!

Det finns resurser och pengar i överflöd – Sverige har aldrig varit så rikt som idag. Det krävs kamp för en massiv omfördelning av resurserna – från storföretag, banker och de rika till vård, skola, omsorg, bostäder, flyktingmottagande och all välfärd. Alternativet till kapitalismen, det rådande ekonomiska systemet där vinster för rika och företag alltid sker på arbetare och välfärdens bekostnad, är ett socialistiskt samhälle där ekonomin ägs och kontrolleras demokratiskt underifrån och resurserna satsas för allas bästa.

 

Upp till dig!

Få med några kompisar och sätt upp en grupp i skolan eller i bostadsområdet. Ni är välkomna i Studenter Mot Rasism som enskilda eller som grupp.

Ha några möten, sätt er in i frågorna. Andra från Studenter Mot Rasism kan komma och berätta mer om kampen mot rasism och för rätten till asyl om ni vill ha uppbackning.

Gör egna plakat, banderoller, flygblad, affischer och facebook-kampanjer. Sprid ordet!

Delta i lokal kamp.I Stockholm har Studenter Mot Rasism ordnat skolblockader, anordnat och deltagit i demonstrationer i bostadsområden och skolor, drivit kampanjer för att stoppa utvisningar av klasskamrater med mera. Det finns mycket man kan göra!

 

Studenter Mot Rasism – StMR – är en ungdomsorganisation som startades upp av folkhögskolestudenter 2013. StMR organiserar elever, studenter, unga arbetare och arbetslösa.

StMR ordnade en demonstration som uppmärksammade Sverigedemokraternas – SD:s – fascistiska historia i samband med partiets 25-års dag. StMR har deltagit i många demonstrationer mot SD, bland annat blockaden på Globala gymnasiet i Stockholm.

Vi var med och körde bort nazisterna i Kärrtorp (december 2013), i arrangemanget av jättedemonstrationen på 20 000 veckan efteråt samt i bygget av Studenter Mot Rasism på Kärrtorps gymnasium. Vi ordnande en skolstrejk mot nazisternas klotterattack på VasaReal.

StMR var aktiva i kampanjerna Låt Laziz stanna! och Raduans rätt till asyl. Elever ska ha rätt till skola och flyktingar rätt att stanna.

StMR är aktiv i klimatrörelsen och var en ungdomlig del av höstens klimatkamp.

Det läggs idag globalt mycket mer pengar på vapen och militär än på skolor och klimatomställning. StMR kämpar för en socialistisk värld där vi alla gemensamt kan besluta över jordens resurser och satsa dem på vettiga saker och där förtryck och orättvisor som rasism, sexism, krig och miljöförstöring är ett minne blott.

Studenter Mot Rasism i Stockholm håller Klimatmöte på Globala gymnasiet, onsdag 4 November

Vi möts klockan 17:00 för att diskutera och planera det som ska hända den 29:e november, i Stockholm och i världen. Den 29:e är en global manifestationsdag för klimatet och är din chans att visa politikerna att du vill se ett klimatavtal i Paris som minimerar den globala uppvärmningen. Efter mötet med STMR fortsätter klimatkvällen på Globala gymnasiet med PushSveriges möte.

Studenter Mot Rasism

Lyckat klimatmöte på Jakobsbergs Folkhögskola

Den 1 oktober var Studenter Mot Rasism på besök i Jakobsbergs Folkhögskola för att hålla en föreläsning om klimatkrisen och vad som kan göras för att rädda klimatet. 20 personer slöt upp för att lyssna och väldigt många kom fram efteråt till bokbordet och skrev upp sig för att bli aktiva i klimatkampanjen. Nedan följer den inledning som Robert Bielecki höll.

 

20151001_100744 20151001_100306

 

 

 

 

 

 

Studenter mot Rasism tar initiativ och deltar i kamp som blockader, aktioner och demonstrationer mot rasism och nazism, tvångsutvisningar, sexism, nedskärningar och privatiseringar med mera. Vi driver nu också kampanj för en grön klimatomställning inför klimattoppmötet i Paris, COP 21, i slutet av året.

Frågan om klimatet kan vara vår tids största fråga. Enligt vissa forskare är det redan försent att bromsa en accelererande klimatkatastrof, där den globala temperaturen höjs med över två grader. Om temperaturen stiger med över 2 grader kan det utlösa en frisättning av metan från den töande arktiska tundran, medan polarisarna, som reflekterar solens strålning tillbaka ut i rymden, skulle försvinna. Det skulle ytterligare påskynda den globala uppvärmningen, som då med all sannolikhet skulle spiralera helt ur kontroll.

Vädret blir allt mer extremt. Vi ser tsunamis, massiva tropiska orkaner, hagelstormar, värmeböljor, översvämningar och så vidare i princip varje dag någonstans på jorden. Även om man inte kan koppla någon enskild extrem väderhändelse till den globala uppvärmningen är det en sanning att extrema väderfenomen blir allt fler och leder till en större förödelse än tidigare, vilket i sin tur i allra högsta grad är kopplat till den globala uppvärmningen.

Kapitalismen som system innebär att väldigt många människor, främst de allra fattigaste massorna, inte har något skydd mot de extrema väderkatastroferna. När den tropiska orkanen Haiyan drog in över Filippinerna under november 2013 innebar den provisoriska karaktären på många hus att de inte hade någon chans att stå emot en sådan naturkraft, medan bilder visade att fasta boningar, ägda av de rika, fortfarande stod kvar.

Förödelsen förvärrades av kapitalismen, då inga satsningar hade gjorts på infrastruktur, bra hem, förberedelser inför den tropiska orkanen och så vidare. Liknande exempel kan göras med andra naturkatastrofer, till exempel orkanen Katrina i USA för tio år sedan.

Det verkar som att praktiskt taget alla är överens om att mänskligheten och många andra livsformer står inför ödesdigra konsekvenser om inget görs för att stoppa de enorma utsläppen av växthusgaser (som koldioxid, metan och lustgas) som orsakar den globala uppvärmningen. Men den härskande klassen kan inte, och verkar heller inte vilja, agera mot detta existentiella hot.

Tyngden från de vetenskapliga bevisen angående global uppvärmning har tvingat den härskande klassen att öppna sina ögon och ge en läpparnas bekännelse, men de för fortfarande samma klimatförödande politik som för oss mot en katastrof. Några exempel:

När nu Arktis isar smälter i en allt snabbare takt, där ¾ av Arktis isar försvunnit de senaste 30 åren, har såväl USA som Ryssland planer på att borra efter ännu mer olja. Detta trots att Obama har hävdat att klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Och lyssna på det här: På 800 sätt subventionerar de 34 OECD-länderna tillsammans med sex utvecklingsländer produktionen och konsumtionen av kol, olja och gas med 167 miljarder dollar per år. Detta enligt OECD, som man kan kalla för västländernas samarbetsorgan. Det är över en biljon kronor, en alldeles gigantisk summa som årligen går till klimatförstörande ändamål.

Vi har något så underligt som handel med utsläppsrätter, som är vad det låter som: Rätten att släppa ut. Företag köper sig rätten att släppa ut.

62 länder har nu inför klimattoppmötet i Paris lämnat in sina frivilliga nationella åtaganden (INDC:s).

Men även om orden i dessa och de ytterligare åtaganden som väntas före Paris även från Indien, Brasilien och Indonesien verkligen fullt ut infrias i effektiv handling skulle detta inte alls räcka för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C-målet. Enligt FN:s chefsförhandlare (Christiana Figueres) pekar det snarare mot 3°C.

Enligt ett tidigare uttalande till ETC av Johan Rockström, Sveriges mest kända klimatforskare, behöver världens utsläpp av växthusgaser enligt vetenskapen minska i storleksordningen 80 procent till år 2050. Från EU med 60 procent till år 2030 som ett absolut minimum. Det är en målsättning som inte kan uppnås om inte de avgörande besluten fattas i Paris eller mycket snart därefter.

2015 är hittills det varmaste året som har uppmätts. En mycket snabbare höjning av havsnivån till minst 93 centimeter detta århundrade är redan oundvikligt.

Att världens ledare (i bästa fall) planerar för 3 °C medan värmeböljorna redan under 1 °C har blivit tio gånger vanligare åren 1981-2010 än mellan åren 1951-1980, polarisarna börjat brytas upp och havens biologiska mångfald har halverats, innebär att det kapitalistiska systemet för oss mot katastrofens rand.

Sverige brukar ofta slå sig på bröstet när det kommer till klimat och miljö. Detta samtidigt som svenska statligt ägda Vattenfall är en av Europas absolut största miljöbovar, då dem de senaste 10 åren har storsatsat på kolkraft. De släpper ut ungefär 90 miljoner ton koldioxid per år, och har fyra kolkraftverk på Värdsnaturfondens ”Dirty thirty”-lista över Europas klimatvärsta kraftverk.

Vattenfall vill dessutom satsa mer på kärnkraft. På bara 10 år har alltså Vattenfall gått från väldigt små utsläpp till att släppa ut mer än hela Sveriges samlade utsläpp. Nu vill dessutom den svenska regeringen, istället för att avveckla kolkraften, sälja den vidare, alltså lämpa över klimatproblemet på någon annan.

Sveriges regering tvingades nyligen att införa en skatt på solceller enligt den fria EU-marknadens konkurrensregler. Ett program i den kanadensiska delstaten Ontario, som skulle ha gjort delstaten fri från kol och skapat tiotusentals nya gröna jobb, stoppades av EU:s och Japans stämningar.

Här i Stockholm ser vi hur man istället för att satsa på kollektivtrafiken, exempelvis genom att kraftigt bygga ut den och sänka priset (vi i Studenter Mot Rasism står för att kollektivtrafiken ska göras gratis), istället genomför kraftiga nedskärningar. Avgångarna för tågen mot Nynäshamn har reducerats, busslinjer dragits in och stationsvärdar försvunnit. Samtidigt bygger man en av världens största motorvägar, Förbifart Stockholm, som alla kostnader sammanlagt beräknas kosta uppemot 70 miljarder kronor.

Och pengarna från trängselskatten, som under folkomröstningen 2006 sades skulle gå till kollektivtrafiken, har nästan uteslutande gått till motorvägsbygget. Det är helt omöjligt att nå klimatmålen samtidigt som såna här vansinnesprojekt prioriteras.

Utöver det står produktionen av animaliska produkter, såsom ost, mjölk och kött, för nära en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser (enligt Jordburksverket). Det går åt stora mängder mark och energi för att producera foder och bereda betesmarker. Det är en av anledningarna till att regnskogen skövlas – för att producera spannmål till djuren. 90 procent av den soja som produceras i den skövlade regnskogen går till spannmål åt boskap.

I den kapitalistiska världsmarknaden, där vinstintresset står över allt annat, är det omöjligt att undvika att människor, djur och natur utnyttjas och lider.

Faktum är att en rapport i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change från i januari 2014 visar att blott 90 företag har producerat 63% av de samlade globala utsläppen av industriell koldioxid och metan mellan 1751-2010. Hälften av utsläppen har inträffat under de senaste 25 åren. Detta understryker att det är kapitalismen som system som är problemet.


Det handlar om oljebolag såsom BP, Chevron, Exxon och Shell och kolproducenter såsom British Coal Corp, Peabody Energy och BHP Billiton. 31 var statligt ägda bolag, såsom Saudi Aramco, Gazprom (Ryssland) och Statoil (Norge). Nio var statligt drivna, främst kolindustrier, i Polen, Kina, före detta Sovjetunionen och Nordkorea.

För att tala klarspråk är det inte riktigt “mänsklig påverkan” som är den drivande kraften för den globala uppvärmningen. Det vore bättre att beskriva det som en vinstdrivande global uppvärmning, med olika storföretag och politiker i förarsätet. Storföretagen betalar dessutom stora pengar för att tankesmedjor och andra organisationer ska undergräva klimatforskares arbete.

Nu senast har vi Volkswagens omfattande avgasfusk, där man har kopplat in system i dieselmotorer som ger falsk utsläppsdata när motorerna testas. 11 miljoner Volkswagenbilar och 2 miljoner Audibilar har – hittills – avslöjats ingå i härvan.

Mänskligheten står inför ett stort problem och ett dilemma. Vad kan göras för att minska utsläppen av växthusgaser, för att stoppa dumpningen av miljöfarliga gifter och metaller i naturen, helt enkelt för att stoppa kapitalismens rovdrift på naturen? Det är en enormt stor fråga, klimatet, som i grunden kräver stora handlingar och åtgärder för att lösa.

Vi kan inte rädda klimatet genom små förändringar här och var. Det kan heller aldrig åtgärdas enbart med individuella aktioner eller på en individuell basis, även om det såklart inte är fel att göra det och att vi till viss del behöver förändra våra levnadsvanor. Men vad som verkligen behövs är en massiv kollektiv kraft – en massrörelse från gräsrötterna för ett helt annat samhällssystem. Studenter Mot Rasism är ingen stor organisation, men genom att samarbeta med andra klimataktivister och grupper kan en sådan rörelse komma till skott.

Det krävs en massiv förändring. Vi behöver ersätta massbilismen med kollektivtrafik, vilket inte kan göras på individuell basis. Samma med bygget av klimatsmarta bostäder, och att ställa om produktionen samtidigt som vi mättar allas magar. Vi skulle behöva investera enorma mängder av ekonomiska och mänskliga resurser på att utveckla och förbättra effektiviteten av förnyelsebar energi, såsom sol-, vind- och vattenkraft osv.

Det vanliga argumentet mot förnyelsebar energi är att de inte har gjort de nödvändiga framstegen som krävs för att ta över från fossila bränslen. Men det är en självuppfyllande profetia: om man inte investerar i förnyelsebara energikällor – på grund av kapitalistiska ekonomiska och politiska intressen – är det uppenbart att framstegen hålls tillbaka i dessa områden.

Faktum är att Greenpeace i förra veckan kom med en rapport, Energy Revolution, som visar att det är fullt möjligt att redan idag ställa om till en 100 procent förnyelsebar energiproduktion. Tyvärr har de illusioner om att de klimatförstörande politikerna och marknaden ska kunna ställa om till en sådan produktion.

Vi behöver gå till själva kärnan av det rådande ekonomiska systemet. Hur är det möjligt att planera världens resurser, produktion och distribution av varor och tjänster på ett hållbart sätt när de ägs och kontrolleras av en liten elit?

Hur är det möjligt att planera för en hållbar utveckling när den stora majoriteten av världens folk – som genomför all produktion, service och distribution – inget har att säga till om vad gäller hur ekonomin sköts?

För att den globala ekonomin ska utgå utefter jordens och människors behov och inte efter vinstintressen, måste den ekonomiska och politiska makten tas ur händerna på storföretagen och etablissemangets politiska partier. Endast en demokratiskt organiserad och planerad ekonomi skulle kunna bringa till stånd ett klimatvänligt system, där den stora majoriteten av människor deltar i den processen.

Och vi kan redan se tecken på att medvetenheten om att det behövs en systemkritisk kamp börjar ta sig form. I New York hölls i förra hösten historiens största klimatdemonstration någonsin, med över 400 000 deltagare. Demonstrationen var fylld av antikapitalistiska, socialistiska budskap. Vi har också sett en enorm gräsrotskamp mot den massiva oljeledning, Keystone XL, som ska dras från Kanada igenom hela USA och kampen mot Shells oljeborrningar i Arktis. Shell har efter den massiva gräsrotskampen mot oljeborrningarna backat från sina planer och erkänt att detta var på grund av den kamp som fördes mot dem.

I Sverige har demonstrationer mot gruvbolagens rovdrift samlat tusentals i såväl Stockholm som här uppe i Norrland.

Även kampen mot Förbifarten samlar allt fler föreningar och grupper, där flera demonstrationer har ägt rum. I staden Melbourne i Australien stoppades deras motsvarighet till Förbifarten, East-West Link, av en enorm kamprörelse från vanligt folk: Studenter, arbetare och så vidare. Man genomförde bland annat blockader och demonstrationer mot vansinnesprojektet och fick ett stort stöd runt om i landet, även om media försökte demonisera de aktiva i kampen.

Kampen mot Förbifart Stockholm kommer att vara central i de demonstrationer som leder fram till klimattoppmötet i Paris i slutet av november/början av december.

Studenter Mot Rasism kommer att delta i de klimatdemonstrationer som kommer att äga rum och kampanja för att få med sig så många som möjligt till den globala protestdagen den 29 november. Studenter Mot Rasism är en del av nätverket Klimatsverige och kommer att resa till Paris i december för att även närvara där. Vi kommer fortsätta föra fram och kämpa för de nödvändiga systemkritiska kraven som så akut behövs idag. Kampen för att rädda klimatet måste vara en central fråga för alla rättvisekämpar och aktivister. Om det tillåts fortgå kommer vi inte ha en planet att kämpa för någonting på längre. Tiden för handling är knapp.

Och du behövs i kampen. Klimatrörelsen behöver föryngras! Alla som på något sätt kan hjälpa till i att sprida information inför den 29 november eller delta i de olika kampanjerna – kontakta Studenter Mot Rasism.

Kraftfull demonstration för flyktingar

Den 12 september ägde demonstrationer rum över hela Europa mot den inhumana flyktingpolitik som idag råder. 4 000 slöt upp i Stockholm.

refwelcome

StMR banderoll

Sergels torg i Stockholm fylldes i solidaritet med flyktingarna den 12 september. En av demonstrationens huvudparoller var för säkra flyktvägar åt de som flyr från krig, förtryck och terror, men även emot den inhumana flyktingpolitiken som etablissemanget i Sverige och restan av EU står för samt dess hyckleri kring frågan. I Stockholm arrangerades demonstrationen av Linje 17.

Erwin från Rojavakommitéerna var en av dem som talade:

– I en tid där marknadsfundamentalism, imperialism och fascism på olika sätt motverkar de solidariska krafter som nu reser sig måste vi möta med fortsatt organisering. Både för dem som är i rörelse och vill komma till ett nytt hem, men även för dem som vill stanna. Jag hoppas att den här demonstrationen kan verka som ett startskott för mer aktivism, att alla upprop om att krossa gränser kan realiseras.

– Humanitet och medmänsklighet är inga abstrakta värden. De måste fyllas med konkret politik, annars blir de tomma fraser.

öpnna fort europa

För nätverket Asylrörelsen talade Maria Tess Asplund, som riktade kraftig kritik mot den svenska regeringen och dess hyckleri när det kommer till dess flyktingpolitik. Etablissemanget har under lång tid byggt upp Fort Europa och bara en enad kamp underifrån kan rucka på den förda politiken.

Vidare hölls tal av bland annat Tijan Kandeh RSFL-newcomers, Imran Kossalan från Amara, poeten Ghayath Almadhoun som skrivit diktsamlingen “Till Damaskus”, Felicia från Ingen Människa är Illegal.

Även Studenter mot Rasism (StMR) fanns på plats med bokbord och protestlistor för rätten till asyl. 48 ungdomar ville själva bli aktiva i StMR och starta upp kampanjgrupper på sina skolor. Det är positivt att såpass många ungdomar har engagerat sig i den solidaritet som råder och förhoppningsvis kommer många fler att organisera sig i kampen framöver. Kampen fortsätter nu för rätten till asyl och för att riva EU:s flyktingmurar.

Leo StMR

Luleå: ”Riv EUs flyktingmur, Refugees Welcome!”

I lördags samlades cirka 200 personer i Luleå för att kräva att EU:s flyktingmur rivs och att flyktingar välkomnas. Intitiativet till Refugee Welcome-manifestationen kom från Asylrörelsen i Norrbotten tillsammans med Afghanska kulturcentrum i Norra Sverige och Studenter mot rasism.

Zadinah från Afghanska Kulturcentrum i Norra Sverige var en talare.

Zadinah från Afghanska Kulturcentrum i Norra Sverige var en talare.

Bland talarna fanns Adnan Al Dibsi som berättade om flyktingsituationen i Syrien och dess grannländer. Mohammad Hajjo vittnade om sin flykt över Medelhavet och oron över familjen som är kvar i Syrien. Zadinah från Afghanska Kulturcentrum i Norra Sverige berättade om ungas situation i Afghanistan utan demokrati. Inger Asplund berättade om alla människor som ställer upp för de flyktingar som passerar Luleå på sin väg mot finska gränsen. Många skänker pengar, mat och andra förnödenheter och buss- och järnvägsstationen är bemannat varje dag med  människor som serverar varm dryck, smörgåsar och annat som behövs.

Jonas Brännberg representerade Asylrörelsen i Norrbotten:

- Tack vare flyktingarnas egna uthållighet och kamp, tillsammans med vad jag skulle vilja kalla europas nya sociala rörelse, har den gamla dagordningen skakats om. De rasistiska partier som stigmatiserar flyktingar har pressats tillbaka. Murarna mot flyktingar som har rests i vårt namn har börjat ifrågasättas. Europas  ledare som byggt dessa murar har tvingats backa något. Det är långt ifrån tillräckligt men en sporre att fortsätta kämpa.

Han talade också om västmakternas politik som tvingar människor på flykt. Under manifestationen anmälde sig flera att jobba vidare med Studenter mot Rasism.

Studenter Mot Rasism Luleå

 

Vi står bakom Sofia!

Massiv uppslutning för att Sofia ska få stanna

fr v Tea Berglund och Ella Öqvist

- Det är jättebra att så många kommit och att informationen har spritt sig på så kort tid, sade Ella Öqvist när cirka 300 elever samlats utanför Björknässkolan i Boden för att marschera till Migrationsverket för att kräva att Sofia från Kirgizistan ska få stanna i Sverige.

Sofia går andra året på estetprogrammet och när hennes studiekamrater gjorde en film om hennnes utvisningshot spred den sig som en löpeld. När detta skrivs har filmen 323 000 visningar och sex tusen gilla-markeringar på Facebook.

- Vi hoppas att det här leder till att Migrationsverket tar upp fallet igen, det har fungerat förr, berättade Tea Berglund på manifestationen.

Vad tycker ni om svensk asylpolitik?

- Det är helt fel att bli invaggad i en falsk trygghet och börja bygga upp ett liv här, för att sedan få utvisningbesked. Efter fyra år i Sverige har hon skaffat en trygghet här som nu rivs ned. Hon har redan gjort det en gång tidigare när hon tvingades fly. Det är orättvist, sade Ella Öqvist.

När demonstrationen samlades på Medborgarplatsen berättade kommunfullmäktiges ordförande Eivy Blomqvist om Kirgizistan som ett land i sönderfall. Sofias lärare Kristin Berglund menade att Sofia måste få avsluta sin utbildning.

När manifestationen kom fram till Migrationsverket förde Maja Pekkari elevernas talan.

- Vi tänker inte låta Sofia åka tillbaka. Vi är 50 i vår kör, och vi tänker inte bli 49!

Studenter Mot Rasism Luleå

 

Låt Hanna stanna!

Idag startade elever och lärare i Haninge kampanjen Låt Hanna stanna!

Migrationsverket vill tvinga Hanna Tadesa tillbaka till Etiopien, landet hon flydde som 16-åring efter att ha torterarats och våldtagits i fängelse. Hennes pappa var politiskt aktiv i Etiopien, fängslades och dödades i fängelset. Hennes mamma är försvunnen. Migrationsverket har försökt utvisa Hanna förut men misslyckats då de inte hittat någon anhörig som kan ta emot henne.

200 skrev på namninsamlingen redan under lunchen och många har lämnat telefonnummer för att bli aktiva i kampanjen.

Det har bildats en facebookgrupp och även en namninsamling på nätet.

Studenter Mot Rasism stödjer kampanjen Låt Hanna Stanna!

Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/1464835553824453/?fref=ts

Namninsamlingen: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=10262

Hannas blogg: http://hannatadesa.blogspot.se/2015/09/utvisa-inte-hanna-tadesa.html

IMG_5398

Hanna Tadesa fick även stöd av Linje 17s stora demonstration för Säkra flyktvägar i lördags.

låt hanna stanna plakat

Plakatmästaren Ada Salomón