Funkisar säger ifrån

På onsdagen 17 augusti anordnades en manifestation på Mynttorget av personer som är aktiva i funktionshinderrörelsen. Funkofobi, diskriminering i skolan, familjen, av lärare, fysisk och psykisk misshandel, är vardag för personer med funktionsvariationer. Annars handlar vardagen till exempel om att ta sig fram till svårtillgängliga platser eller om att förklara för Försäkringskassan varför man behöver en assistent just så många timmar om dagen. Talarna på manifestationen berättade om personliga erfarenheter och om hur samhället idag behandlar personer med funktionsnedsättning så kallade ”funkisar”. Manifestationen hade mycket tydliga budskap: S–MP-regeringen vill göra besparingar i LSS, (lagen om stöd och service), och detta genom att skära ner i den personliga assistansen. Det här accepteras inte av rörelsen. Talarna ville att FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning görs till lag i Sverige. Det skulle leda till ett mer jämlikt förhållande mellan funktionsnedsatta och resten av samhället.

- Det är en skam att medborgarrätten heter pengar även idag, sa Maria Elisabet Persdotter, ordförande för RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar). Andra talare var till exempel Madeleine Beermann – ordförande för Unga Reumatiker och Rasmus Isaksson – ordförande för DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Inledande talare var ordförande i Förbundet för Unga rörelsehindrade Björn Häll Kellerman

Inledande talare var Björn Häll Kellerman – ordförande i Förbundet för Unga rörelsehindrade