Var ska vi bo?!

Det råder bostadsbrist i princip hela landet. Många av oss tvingas att flytta flera gånger om året från det ena andrahandskontraktet till det andra och i förorterna är trångboddhet vardag för många. Det finns människor i Sverige idag som inte har någonstans att bo! Ungdomar har det särskilt svårt på … Läs mer

Funkisar säger ifrån

På onsdagen 17 augusti anordnades en manifestation på Mynttorget av personer som är aktiva i funktionshinderrörelsen. Funkofobi, diskriminering i skolan, familjen, av lärare, fysisk och psykisk misshandel, är vardag för personer med funktionsvariationer. Annars handlar vardagen till exempel om att ta sig fram till svårtillgängliga platser eller om att förklara … Läs mer

En höst full av ungdomskamp!

Denna vecka är sommarlovet slut och höstterminen börjar på de flesta skolor. Det gör också en höst av ungdomskamp! Vi befinner oss i en situation där regeringen mer eller mindre har kopierat Sverigedemokraternas politik och på flera områden gjort livet svårare för människor som är på flykt. Dom har bytt … Läs mer

Demonstration för asylrätt

Hej Antirasister, idag kommer en ny lag om Sveriges migrationspolitik att klubbas igenom med stor majoritet i Riksdagen. Sverige kommer att lägga sig på EU:s minimikrav med bara tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterföreningen begränsas! Demonstration mot detta äger rum 21 juni utanför Riksdagen klockan 14.00: https://www.facebook.com/events/1111825842207501/